Category Archives: Wycena przedsiębiorstwa

Wycena spółki metodą dochodową (DCF)

By | 14 października 2016

Wycena spółki metodą dochodową opiera się na przekonaniu że wartość podmiotu stanowi suma wartości obecnej przyszłych strumieni pieniężnych, generowanych przez wyceniane przedsiębiorstwo. Doprowadzenie przyszłych przepływów pieniężnych do wartości obecnej odbywa się w procesie ich dyskontowania za pomocą określonej stopy dyskontowej. Podstawowe modele wyceny dochodowej różnią się sposobem określenia prognozowanych przepływów i właściwej stopy dyskontowej. Najczęściej… Read More »

Wycena spółki metodą skorygowanych aktywów netto

By | 27 września 2016

Wycena spółki metodą skorygowanych aktywów netto (SAN) lub inaczej: skorygowanej wartości aktywów netto, chociaż wydaje się prosta w realizacji, może bardzo łatwo stać się powodem niewłaściwych szacunków prowadzących do błędnego wyniku. Wycena spółki metodą SAN Metoda skorygowanych aktywów netto reprezentuje podejście majątkowe wyceny przedsiębiorstwa. Zgodnie z założeniem tej metody, przedsiębiorstwo jest warte tyle ile stanowi… Read More »