Mnożniki rynkowe w wycenie porównawczej

przez | 9 października 2017

mnożniki giełdowe, mnożniki rynkowe, mnożniki finandoweWycena spółki metodą mnożników rynkowych wymaga określenia najlepiej odzwierciedlających wartość tej spółki mnożników, które ostatecznie zostaną zastosowane do wyceny. Najczęściej spotykane mnożniki finansowe to:

  • Mnożniki oparte o wartość przedsiębiorstwa (EV – Enterprice Value): EV/S, EV/EBITDA, EV/EBIT, EV/CF
  • Mnożniki oparte o wartość rynkową kapitału własnego (P – Price): P/EBT, P/E, P/BV.

Mnożniki oparte o EV, ponieważ wartość przedsiębiorstwa stanowi sumę kapitału własnego i dłużnego spółki, w mianowniku łączą się z wynikiem finansowym przypadającym zarówno dla właścicieli jak i wierzycieli (czyli przed obciążeniem kosztami finansowymi), są to: przychody ze sprzedaży (EV/S), wynik na działalności operacyjnej (EV/EBIT), saldo przepływów pieniężnych na działalności operacyjnej (EV/EBITDA) lub saldo przepływów pieniężnych na działalności operacyjnej i inwestycyjnej (EV/CF).

Mnożniki oparte na wartości rynkowej kapitału własnego (P), ponieważ P reprezentuje część kapitału przypadającą wyłącznie właścicielom, przy kalkulacji wymagają uwzględnienia „zaspokojenia” wierzycieli. Czyli opierają się o wyniki finansowe uwzględniające koszty finansowe, są to: zysk brutto (P/EBT), zysk netto (P/E), wartość księgowa (P/BV).

Każdy z tych mnożników w różny sposób odnosi się do wartości wycenianego podmiotu. Zastosowanie każdego z nich nie zawsze jest uzasadnione. Nie jest to również lista zamknięta stosowanych mnożników.

Wykorzystanie każdego mnożnika powinno być uzasadnione w danym przypadku i dostosowane do specyfiki wycenianej spółki. Charakterystyka poszczególnych mnożników została zaprezentowana poniżej:

Mnożnik EV/S

Mnożnik EV/S stanowi relację wartości przedsiębiorstwa (EV) do wartości przychodów ze sprzedaży (S). Przy wyborze tego wskaźnika warto uwzględnić porównywalność struktury zadłużenia spółki wycenianej i spółek porównywalnych oraz wartość przychodów ze sprzedaży. Ponieważ przychody ze sprzedaży są często miarą skali działalności i udziału w rynku, mnożnik ten jest uzasadniony przy wycenie spółek z branży, w której udział w rynku stanowi istotne znaczenie w jej działalności.

Nie jest wskazane stosowanie mnożnika EV/S w przedsiębiorstwach, które opierają kalkulacje swoich przychodów o tzw. kontrakty długoterminowe, ze względu na występujące różnice zasad wyceny tych kontraktów. Poza powyższym, mnożnik EV/S jest najmniej podatny na różnice w zasadach rachunkowości pomiędzy spółką wycenianą, a spółkami porównywalnymi, co czyni go mocno uniwersalnym.

Dodatkową zaletą tego mnożnika, jest możliwość jego wykorzystania, nawet wtedy, gdy spółka nie generuje dodatnich wyników finansowych, co jest istotnym ograniczeniem niektórych pozostałych mnożników, szczególnie opartych o wyniki finansowe.

Mnożnik EV/EBITDA

Mnożnik EV/EBITDA stanowi relację wartości przedsiębiorstwa (EV) do wyniku na działalności operacyjnej po wyłączeniu kosztów amortyzacji (EBIT + Amortyzacja). Oprócz porównywalności struktury zadłużenia, przy wyborze tego mnożnika warto uwzględnić poziom rentowności liczony jako: EBITDA/Przychody ze sprzedaży x 100%. Porównywalność rentowności na tym poziomie, pomiędzy spółką wycenianą a spółkami porównywalnymi stanowi dodatkowy argument za wykorzystaniem tego mnożnika.

Czytaj dalej na następnej stronie

2 komentarze do „Mnożniki rynkowe w wycenie porównawczej

  1. Pingback: Metody wyceny przedsiębiorstwa | Wycena przedsiębiorstw

  2. Pingback: Wycena spółki metodą mnożnikową | Wycena przedsiębiorstw

Możliwość komentowania została wyłączona.