Stopa dyskontowa w wycenie DCF

przez | 31 października 2016

Stopa dyskontowa liczona techniką składania

Opiera się na założeniu, że stopa dyskontowa danej spółki składa się z pewnej liczby możliwych do zidentyfikowania czynników ryzyka, które po dodaniu do siebie, wyrażają łączny zwrot, jakiego racjonalny inwestor mógłby oczekiwać z tytułu zakupu przedsiębiorstwa. Technika ta jest stosowana przede wszystkim do wyceny mniejszych nie notowanych podmiotów.

Technikę składania można przedstawić jako sumę pięciu skalników:

  1. Określenie wolnej od ryzyka stopy procentowej
  2. Wyznaczenie premii z tytułu ryzyka rynkowego,
  3. Oszacowanie premii z tytułu wielkości przedsiębiorstwa,
  4. Oszacowanie premii z tytułu ryzyka finansowego,
  5. Wyliczenie premii z tytułu branży w jakiej działa wyceniane przedsiębiorstwo.

Przyglądając się uważnie wyżej wymienionym parametrom, można zauważyć, że właściwie metoda ta niewiele różni się od modelu CAPM poszerzonego o dodatkowe korekty.

Model Millera-Modiglianiego

Stopa dyskontowa wg modelu Millera-Modiglianiego opiera się na dwóch twierdzeniach:

Twierdzenie I

W warunkach doskonale konkurencyjnego rynku kapitałowego wartość firmy jest niezależna od struktury kapitału i równa skapitalizowanemu, za pomocą stopy kapitalizacji WACC odpowiedniej dla danej klasy ryzyka, strumieniowi zysków operacyjnych EBIT.

model millera modiglianiego 1Twierdzenie II

W warunkach doskonale konkurencyjnego rynku, koszt kapitału własnego firmy korzystającej z długu jest równy kosztowi kapitału własnego firmy należącej do tej samej klasy ryzyka i nie korzystającej z długu, powiększonemu o premię za ryzyko.

model millera modiglianiego 2

Gdzie: VU – wartość przedsiębiorstwa nie zadłużonego | VL – wartość przedsiębiorstwa zadłużonego | RL – lewarowany koszt kapitału własnego | RU – nielewarowany koszt kapitału własnego | RD – koszt stały długu firmy | EBIT – zysk przed oprocentowaniem i opodatkowaniem | WACC – średni ważony koszt kapitału przedsiębiorstwa należącego do danej klasy ryzyka i niezależny od wielkości długu | D – Dług odsetkowy | E – Kapitał własny | RP – premia kredytowa |

Fot.: WilliamPotter/Shutterstock.com

3 myśli nt. „Stopa dyskontowa w wycenie DCF

  1. Pingback: Wycena spółki metodą dochodową DCF | Wycena przedsiębiorstw

  2. Pingback: Wskaźnik beta w wycenie dochodowej | Wycena przedsiębiorstw

  3. Pingback: Metody wyceny przedsiębiorstwa | Wycena przedsiębiorstw

Dodaj komentarz