Wycena obligacji zerokuponowych

przez | 7 stycznia 2017

obligacje zerokuponowe, wycena obligacji zerokuponowych, rentowność obligacji zerokuponowych, wzór na wycenę obligacji zerokuponowychFormuła wyceny obligacji zerokuponowych obejmuje uproszczony schemat wyceny dochodowej dla typowych obligacji kuponowych lub wszelkich innych instrumentów, których wartość wynika z generowanych okresowo dochodów. Podstawą uproszczenia tej formuły jest charakterystyka obligacji zerokuponowych, zgodnie z którą obligacje tego rodzaju oparte są o jeden przepływ pieniężny (spłata obligacji) w terminie wykup.

Wzór na wycenę obligacji zerokuponowych prezentuje się następująco:

wzór na wycenę obligacji zerokuponowychGdzie: P – wartość obligacji | FVn – wartość wykupu obligacji w terminie n | n – termin wykupu obligacji | R – roczna oczekiwana stopa zwrotu z obligacji (rentowność obligacji) |

Ponieważ termin wykupu obligacji jest zwykle znany, znana jest także wartość wykupu obligacji, oszacowaniu podlega jedynie oczekiwana stopa zwrotu w terminie do wykupu (oczekiwana rentowność).

Oczekiwaną stopę zwrotu na potrzeby wyceny obligacji można ustalić w oparciu o notowania giełdowe innych obligacji tego samego (lub innego o takim samym ryzyku niewypłacalności) emitenta o podobnym terminie wykupu na podstawie wzoru:

wzór na rentowność obligacji zerokuponowychJeżeli na rynku giełdowym nie istnieją obligacje o takim samym terminie wykupu, ale są notowane z innym terminem obligacje porównywalnego pod względem ryzyka niewypłacalności emitenta, oczekiwaną rentowność można ustalić za pomocą krzywej dochodowości. Polega to na porównaniu rentowności obligacji o dłuższym i krótszym terminie wykupu i określeniu przybliżonego poziomu rentowności na podstawie ich średniej. Przykładowo, jeżeli rentowność takich samych obligacji, ale z dwuletnim terminem wykupu wynosi 2%, a z czteroletnim terminem wykupu 4%, to możemy szacować że rentowność obligacji trzyletnich będzie się kształtowała w okolicach 3%. Aby dokładnie określić poziom tej rentowności stosuje się złożone modele matematyczne np. model regresji.

Identyfikacja innego emitenta o podobnym ryzyku niewypłacalności może się odbyć za pomocą porównania ratingu kredytowego nadanego przez agencję ratingową. Warto też zwrócić uwagę na przedmiot i rynek działalności, wielkość emitenta oraz parametry obligacji takie jak waluta czy forma i wartość zabezpieczenia.

Fot.: g0d4ather/Shutterstock.com

Jedna myśl nt. „Wycena obligacji zerokuponowych

  1. Pingback: Oprocentowanie obligacji | Wycena przedsiębiorstw

Dodaj komentarz