Zabezpieczenie obligacji

przez | 24 grudnia 2016

obligacje zabezpieczone, zabezpieczenie obligacjiObligacje mogą być zabezpieczone lub niezabezpieczone. Chociaż emitent obligacji, za zobowiązania z nich wynikające odpowiada całym swoim majątkiem, to fakt zabezpieczenia obligacji w łatwiejszy sposób pozwala obligatariuszom dochodzić swoich roszczeń w przypadku niewypłacalności emitenta.

W Polsce emitentami obligacji zabezpieczonych są najczęściej przedsiębiorstwa niefinansowe, nie zaliczane do dużych grup kapitałowych. Obligacje niezabezpieczone, emitują największe przedsiębiorstwa niefinansowe, banki, samorządy i Skarb Państwa a także NBP.

Terminy wykupu obligacji zabezpieczonych są ustalane w Polsce zazwyczaj na okres 1-4 lat, co wynika raczej w większym stopniu z rodzaju podmiotów emitujących obligacje zabezpieczone, a niżeli z samego faktu ich zabezpieczenia,

Najbardziej popularną forma zabezpieczenia (oprócz weksla in blanco i oświadczenia o dobrowolnym poddaniu się egzekucji), pozostaje hipoteka na nieruchomościach oraz poręczenia i gwarancje podmiotów trzecich. Rzadziej, przedmiotem zabezpieczenia jest zastaw rejestrowy na ruchomościach czy instrumentach finansowych (jak akcje lub udziały w innych podmiotach), a czasem nawet zastaw na aktywach niematerialnych (np. znaku towarowym).

Wśród emitentów zajmujących się obrotem wierzytelnościami, popularną formą finansowania zakupu portfeli wierzytelności przeterminowanych jest emisja obligacji zabezpieczonych prawami do wierzytelności wynikających z tego portfela.

Interesy obligatariuszy związane z obsługą zabezpieczenia reprezentuje administrator zabezpieczenia.

Fot.: WrightStudio/shutterstoch.com

2 myśli nt. „Zabezpieczenie obligacji

  1. Pingback: Źródła spłaty obligacji | Wycena przedsiębiorstw

  2. Pingback: Termin wykupu obligacji | Wycena przedsiębiorstw

Dodaj komentarz