Kontakt

Właścicielem serwisu jest: FinancialCraft Analytics Sp. z o.o. | Al. Jana Pawła II 27 | 00-867 Warszawa | tel.: 22 551 95 17 | e-mail: info@wycena-przedsiebiorstw.pl | www.financialcraft.pl

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy, KRS 0000526483
NIP 527-27-20-917 | Kapitał zakładowy w kwocie: 35.000 zł pokryty w całości.

Osoby zainteresowane wyceną przedsiębiorstwa prosimy o kontakt telefoniczny na nr. tel.: 22 551 95 17 lub e-mail: pawel.gozlinski@financialcraft.pl

Osoby zainteresowane współpracą lub reklamą prosimy o kontakt na e-mail: info@wycena-przedsiebiorstw.pl