O Nas

Niniejsza strona jest niekomercyjnym przedsięwzięciem polegającym na upowszechnianiu wiedzy na temat wyceny podmiotów gospodarczych i innych aspektach finansów korporacyjnych związanych z obszarem wartości przedsiębiorstwa. Celem strony jest  omówienie praktycznych aspektów i metod związanych z wyceną wartości przedsiębiorstw działających w różnej formie i postaci.

Z tematyką wyceny przedsiębiorstw ściśle związane i niepomijane tu są obszary wyceny pojedynczych aktywów, szczególnie tych, które sprawiają najwięcej problemów i wątpliwości, czyli aktywów niematerialnych w różnej postaci m.in. znaków towarowych, patentów, know-how czy tajemnicy przedsiębiorstwa.

Także nie bez znaczenia, szczególnie w dobie rozwoju inżynierii finansowej pozostają różnego rodzaju aktywa finansowe, takie jak instrumenty strukturyzowane, instrumenty pochodne, wierzytelności przeterminowane lub zagrożone, które wymagają zastosowania nowoczesnych statystycznych i niejednokrotnie bardzo skomplikowanych modeli.

Nasza uwaga w publikowanych materiałach skierowana będzie także na tematykę sprawozdawczości, finansowania przedsiębiorstw i inwestycji kapitałowych co doskonale uzupełnia wiedze z zakresu finansów przedsiębiorstwa i budowania jego wartości.


Profil autora

Paweł Goźliński, autor publikacji wycena przedsiebiorstw,Paweł Goźliński, aktualnie Prezes Zarządu FinancialCraft Analytics Sp. z o.o. od wielu lat związany z tematyką wyceny przedsiębiorstw. W swojej karierze zawodowej realizował wyceny podmiotów gospodarczych z wielu branż i sektorów gospodarki, wyceny aktywów niematerialnych m.in. takich jak znaki towarowe, patenty czy know-how. Doświadczenie Pawła obejmuje wyceny realizowane na potrzeby transakcyjne (kupno, sprzedaż, fuzje i przejęcia, wydzielenie ZCP czy aport), sprawozdawcze i podatkowe.

Wykształcenie Paweł Goźliński zdobył w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, gdzie uzyskał tytuł magistra na Wydziale Finansów i Bankowości oraz zrealizował studia podyplomowe na kierunku: Business Intelligence – Systemy Wspomagania Decyzji Biznesowych.

Paweł Goźliński w swoim dorobku naukowym prowadził wiele wykładów na konferencjach i seminariach poświęconych rynkom kapitałowym i analizie ryzyka. Uczestniczył w wielu szkoleniach z zakresu wyceny i zarządzania, a także jest autorem licznych publikacji związanych z finansami przedsiębiorstw.

Życzymy owocnej lektury!