Wycena udziałów w spółce

przez | 5 maja 2020

Wycena spółki często wymaga ustalenia wartości poszczególnych udziałów lub pakietów udziałów przypadających na poszczególnych wspólników. Intuicja podpowiada, że najlepszym sposobem wyceny pojedynczego pakietu udziałów jest alokacja uzyskanej w toku wyceny wartości kapitałów własnych na poszczególne udziały, proporcjonalnie do struktury własnościowej spółki. Rzadko bywa to jednak takie proste. Tym co komplikuje sprawę, jest powszechne przekonanie, że pojedynczy udział w pakiecie kontrolnym jest więcej warty niż taki sam udział w pakiecie mniejszościowym. Sprawę mogą także komplikować dodatkowe uprawnienia (uprzywilejowania) udziałów wycenianej spółki.

Zobacz pełny artykuł i przykłady wyceny: wycena udziałów spółki