Metody wyceny przedsiębiorstwa

przez | 7 listopada 2016

Zaletami metod porównawczych wyceny są: (i) relatywna prostota szacunków i możliwość uzyskania relatywnie obiektywnego wyniku, (ii) w większości przypadków brak konieczności analizy dużego zakresu danych i możliwość przeprowadzenia wyceny bez udziału wycenianej spółki, a także (iii) w popularnych branżach, powszechna dostępność danych do wyceny.

Podstawowymi wadami metod mnożnikowych jest ich (i) uproszczony charakter, abstrahujący od specyfiki wycenianego przedsiębiorstwa, (ii) duży wpływ na stosowane zasady rachunkowości i (iii) w przypadku niektórych rodzajów przedsiębiorstw, relatywnie duża trudność z określeniem podmiotów porównywalnych, a także (iv) wątpliwości w zakresie efektywności rynku kapitałowego szczególnie w zakresie mniejszych podmiotów i/lub notowanych na rynkach nierozwiniętych.

Metody statystyczne, uproszczone polegają najczęściej na wyznaczeniu określonego statystycznego wskaźnika miary wartości spółki. Do takich należą: średnia, średnia ważona lub mediana:

  • ceny akcji notowań giełdowych – jeżeli wyceniana spółka jest notowana na rynku publicznym,
  • ceny ofertowej, ustalonej w procesie budowania księgi popytu (book building’u) w ramach oferty publicznej (poprzedzającej najczęściej okres wprowadzenia do obrotu giełdowego),
  • cen transakcyjnych na rynku niepublicznym, jeżeli wyceniany podmiot podlegał wcześniej transakcjom pomiędzy jej byłymi lub obecnymi właścicielami.

lub zaawansowane: gdzie podstawą wyznaczenia wartości spółki jest zaawansowany model statystyczny jak np. model regresji oparty o szacunki powiązania wartości spółki z instrumentem bazowym, który w istotnym stopniu kształtuje wartość tej spółki. Popularnym przykładem tej metody jest wycena spółki surowcowej, której wartość można wyznaczyć na podstawie zmiany kursów notowań produkowanych surowców (przy niezmienionych pozostałych czynnikach wpływających na wartość). 

Zaletą metod statystycznych, uproszczonych jest ich prostota i mocne fundamenty ale w przypadku efektywności rynku i stabilnych notowań.

Wadą metod statystycznych jest ich podatność na przyjęte założenia (metodę liczenia) oraz możliwość zastosowania tylko dla wąskiej grupy spółek giełdowych i tylko w przypadku założenia efektywności rynku. W przypadku metod zaawansowanych dodatkowo mocno skomplikowany charakter kalkulacji wymagający często zastosowania zaawansowanych programów statystycznych.

Fot.: aquarius83men/Shutterstock.com

Jedna myśl nt. „Metody wyceny przedsiębiorstwa

  1. Pingback: Wybór metody wyceny przedsiębiorstwa | Wycena przedsiębiorstw

Dodaj komentarz